Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, startade i januari 2008 och bedrivs på uppdrag av Socialdepartementet via Socialstyren. Nka är ett nationellt kunskapscentrum för att utveckla framtidens anhörigstöd. Den huvudsakliga uppgiften är att vara ett expertstöd till kommuner, regioner och enskilda utförare. Verksamhetsområdet omfattar alla anhöriga oberoende av den närstående personens ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning. I uppdraget ingår också att ge kunskapsstöd direkt till föräldrar och anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning.

Verksamhetsidén bygger på att bidra till skapandet av evidensbaserad praktik och ett effektivt stöd till anhöriga i samverkan med anhöriga, brukare, personal och beslutsfattare. Nka fungerar som en länk mellan forskning och praktik och har i uppdrag att samla in, strukturera och sprida kunskap samt forskningsresultat. I uppdraget ingår också bland annat att utveckla och förmedla metoder och verktyg för stöd till anhöriga samt att fungera som en kontaktpunkt för internationell samverkan.

Länk till webbsida: https://anhoriga.se/