Så var det äntligen dags! 7 – 8 maj 2019 är dagarna då Anhörigas Riksförbunds Anhörigriksdag anordnas för 21:a året i Varberg. I år träffas vi under temat Barn & unga. Traditionellt har yngre familjemedlemmar inte inkluderats i anhörigperspektivet utan de har setts som bara just barn. Men synen förändras och barn inkluderas allt i sammanhanget i takt med att forskningen visar på hur mycket barnen påverkas av att leva i en anhörigsituation.

Anhörigriksdagen är Nordens största Anhörigkonferens som under tjugo år lockat tusentals människor som delar vårt engagemang i anhörigfrågan. Anhörigriksdagen är platsen där anhörigkonsulenter, politiker, chefer, forskare och inte minst anhöriga möts. Möts för att samtala och nätverka. Möts för att ta del av såväl den senaste forskningen som gripande livsberättelser. Möts för att både skratta och gråta tillsammans. 

Med årets tema Barn & unga hoppas vi att kunna locka nya målgrupper till Anhörigriksdagen. Alla ni som i professionen eller annars möter barn i en anhörigsituation och behöver nya verktyg för att kunna förstå vad de går igenom. Kanske jobbar du inom skolhälsovården eller barn- och ungdomspsykiatrin? Kanske är du aktiv inom en organisation som jobbar för barns rättigheter, eller är på annat sätt intresserad av dessa frågor? Kanske har du egen erfarenhet av att vara barn och anhörig, eller är förälder till barn som lever i ett anhörigskap?

Anhörigriksdagen 2019 pågår under två dagar 7-8 maj på Arena Varberg. Dag ett spenderas i helsal där vi får lyssna till fantastiska huvudtalare, personliga panelsamtal och en teaterföreställning. Dag två består av tre parallella temablock med fyra intressanta föreläsningar i varje, allt för att just du ska få så mycket av det du är intresserad av med dig hem från Anhörigriksdagen. Vi äter en god lunch tillsammans båda dagarna och generöst med tid läggs på pauser mellan programpunkterna för att ni ska ha en bra möjlighet att träffas, samtala och möta de utställare som visar upp sina tjänster och produkter i utställarhallen. Dag ett avslutas av den traditionsenliga och mycket uppskattade middagen där vi även brukar kunna njuta av fin underhållning.