BRIS till Anhörigriksdagen

Det är mycket glädjande att kunna meddela att Emma Bennwik, påverkansansvarig på Barnens rätt i samhället (BRIS) kommer till Anhörigriksdagen för att föreläsa. Emma har hållit många uppskattade inspirationsföreläsningar genom åren och det är nu mycket spännande att hon kommer till oss för att ge sin syn på gruppen barn som anhöriga. Emma är specialist på barnets mänskliga rättigheter och barnkonventionen som blir svensk lag 2020. Emma har arbetat på Bris sedan år 2012 och är ansvarig för politisk påverkan. Emma har jobbat med barnets rättigheter i många år, bland annat tidigare på Unicef och inom myndigheter.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *