Region Halland

Vi är på väg. Regionen är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vår vision är ”Halland ­ – bästa livsplatsen”. Vi har kommit en bra bit på väg. Välkommen att följa oss på resan!

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation och vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Vår värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga.

Bräcke diakoni

Vi är Bräcke diakoni. Mer än 90 år av vård och omsorg utan vinstsyfte, för dem som behöver det. Men inte bara. Vi vill vara med och göra hela samhället medmänskligare. Vill du också det?

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Young Carers Info

youngcarers.info is run by Daniel Phelps who has worked in the field of young carers for over 17 years. Daniel worked in the charity sector for 16 years, specialising in policy and practice development for children with caring responsibilities (young carers) and their families. He is now a consultant in the field of young carers and a Researcher based in the Research and Knowledge Exchange Centre at the University of Winchester

Ersta diakoni

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Särnmark

Särnmark grundades 1992 av Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm efter att Mikaels liv förändrades i och med en olycka 1978. Vi har under åren lärt oss att de viktigaste delarna för en väl fungerande personlig assistans är trygghet, ekonomisk transparens och att du som kund har sista ordet.

Eila

I nordvästra Skåne finns ett kompetent och trivsamt kooperativ för personlig assistans – Kooperativet EILA!
Vi är en ideell förening för personer med funktionsnedsättning och som har rätt till personlig assistans enligt LSS – Lagen om stöd och service. Vi bedriver vår verksamhet utan vinstintresse!
EILA fungerar därmed som intressegrupp för medlemmarna och har helhetsansvar för deras assistans och för all personal.

Kaustik

Kaustik är stolta leverantörer av marknadsledande webbtjänster inom personlig assistans, HVB-hem och LSS-boende. Vi erbjuder innovativa och säkra lösningar, genom att utnyttja beprövad teknik och ständigt utvärdera nya tekniker och metoder. Kaustik kännetecknas av god verksamhetskompetens och förmåga att alltid sätta oss in i kundens situation. Vi har egen erfarenhet och djup förståelse för personlig assistans. Vi är värderingsstyrda och engageras kring allas lika rätt i samhället. Vi står upp mot det som är viktigt och drivs av att göra vardagen enklare för våra användare.

Findus special foods

Det ska vara trevligt att äta. Oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning är det en rättighet att få mat som ser aptitlig ut och som är lätt att tugga och svälja. Att äta tillräckligt är en livsnödvändighet för den sjukes tillfrisknande och den äldres hälsa och välbefinnande. Samarbetet med experter inom olika områden har hjälpt oss på Findus att göra Special Foods till ett heltäckande koncept där vi idag erbjuder utbildning, rådgivning, information, produkter och recept som är anpassade för målgruppen.

Region Skåne

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Region Värmland

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i vårt län. Region Värmlands vision lyder “Livskvalitet i världsklass”. Den innebär att vi ska bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland. God och jämlik hälsa 
Region Värmland ska med patienten som medaktör erbjuda en tillgänglig, samordnad och välfungerande hälso- och sjukvård och tandvård som utgår från patientens behov. Utvecklingen med ett gemensamt hälsofrämjande och förebyggande arbete inom länet ska fortsätta. 

Demensförbundet

Vi är ett handikappförbund och den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt. Vi har en unik ideell stödverksamhet i våra 110 lokala demensföreningar runt om i landet och vi är cirka 10 400 medlemmar. 

Bellman & Symfon

På Bellman & Symfon är vi hängivna vår uppgift att förbättra livskvaliteten för människor med hörsel- och vårdrelaterade behov. Genom att kontinuerligt utveckla nya innovativa produktlösningar vill vi göra det möjligt för så många människor som möjligt att leva ett enklare och säkrare liv. Företagets anställda och sammarbetspartners är alla djupt engagerade i frågan och vi har ett nära samarbete med hörselvården och andra ledande experter inom vård och omsorg.

GoesArt AB

Goesart AB grundades av Ingela Sjöberg och erbjuder produkter som på olika sätt ger stöd i vardagen. Ingela har en bred erfarenhet från utveckling till marknad, och efter att lämnat sin VD position på ett företag inom leksaksbranschen valde hon att följa sin egen värdegrund. Vid nära samarbete i utvecklingen av pedagogiska lekmaterial, upptäckte Ingela hur dessa även kunde hjälpa personer med funktionsnedsättning. Utifrån tidigare erfarenheter och förståelse om hur mycket mer det finns att göra för att hjälpa, aktivera och stimulera människor vistandes i vården utformades företagets mission

Tena

TENA har över 50 års erfarenhet och är världsledande inom inkontinensvård. Vi tillhandahåller produkter och tjänster för privatpersoner och hälso- och sjukvårdsorganisationer i 90 länder.Vi brinner för att utveckla produkter och tjänster som minimerar effekterna av inkontinens på människors vardagsliv.

Riksförbundet Huntingtons sjukdom

Vi i Riksförbundet Huntingtons sjukdom, RHS verkar för att ge stöd till personer med sjukdomen och deras närmaste familj och anhöriga. RHS vill göra skillnad för de som lever i en tuff vardag på grund av Huntingtons sjukdom

Nära cancer

– för dig som är ung och står nära någon som har cancer, eller står nära någon som har dött av sjukdomen. Här möter du andra unga i liknande situation och kan få svar på dina frågor av sjukvårdspersonal. Kunskap i området får du här både genom texter, filmer och radioprogram. Välkommen till Nära Cancer!

Spes

SPES finns för dig som förlorat en närstående genom självmord. Vi erbjuder stöd till efterlevande genom samtalsgrupper, telefonjour, kontaktpersoner och sociala medier. Alla du träffar hos oss är själva efterlevande.

NSPH Halland

NSPH Halland och dess medlemsorganisationer ser erfarenhet av psykisk ohälsa som en resurs i vården, stödet och behandlingen. Vi verkar för att våra medlemmar ska få ökat inflytande och rätt till delaktighet över de beslut som fattas inom området. Vi strävar efter att nå resultat i frågor som är viktiga för medlemmarnas psykiska hälsa och livsvillkor. NSPH Halland verkar för ett demokratiskt, solidariskt och rättvist samhälle, där vi ger varandra ömsesidigt stöd.

Grön lådan

Gröna Lådan är en partipolitiskt och religiöst obunden hälsofrämjande ideell förening inom kultur och natur.

Hjärnkoll Halland

Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa. Trots att det är så vanligt finns fortfarande mycket stigma och fördomar förknippade med psykisk ohälsa. Det vill vi ändra på. Hjärnkoll har 300 ambassadörer som föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa för att öka kunskap och öppenhet.

Riksförbundet Balans

Vi är en rikstäckande, ideell patient- och anhörigorganisation för människor med diagnoserna Depression, Utmattningssyndrom och Bipolär sjukdom. Vi arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser vi företräder samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga.

Våga Va

Vi erbjuder ett alternativ åt människor som vill sluta med sitt missbruk. Under parollen ”inga pekpinnar” och genom att lägga fokus på våra egna erfarenheter, kan vi erbjuda en mötesplats präglad av gemenskap och förståelse både för missbrukaren och de anhöriga runt missbrukaren. Vi anser att missbruk är en familjesjukdom som drabbar hela familjen och alla andra närstående, hos oss är givetvis alla lika välkomna.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar sedan 1988 för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Vi verkar för effektiv rehabilitering, ökad kunskap och förbättrat stöd för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador.

Autism & Aspergerföreningen Halland

Vi är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd.