Att vara anhörig till en person med demenssjukdom innebär att hantera successiva förändringar i vardagslivet och i relationen. Ansvaret för hem, ekonomi och vårdkontakter tar tid och kraft. Orken tryter inte sällan så att tänka på den egna hälsan och välmående hamnar lätt i skuggan. Det kan dessutom upplevas som ett slag under bältet  när någon säger att man i denna situation också måste tänka på sig själv. – Hur ska det gå till!?

Wilhelmina Hoffman beskriver möten med anhöriga med olika behov av stöd och förmedlar råd och tips.

Under de 30 år som geriatriker Wilhelmina Hoffman arbetat med demensfrågor har hon träffat många personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Wilhelmina har bedrivit utbildning för vårdmedarbetare och anhöriga och är idag chef för Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum