Tisdag 7 maj

09.30 – 09.50 Inledning, Lisa Syrén och Ann-Marie Högberg

09.50 – 10.30 Matilda Svensson Chowdhury, JAG/Malmö Universitet      

10.30 – 11.10  Emma Bennwik, BRIS

11.10 – 11.40 Paus

11.40 – 12.10 David Phelps, Carers Trust/Young Carers UK

12.10 – 13.40 Lunch

13.40 – 14.10 Elisabeth Hanson och Lennart Magnusson, Nka

14.10 – 14.40 Panelsamtal

14.50 – 15.30 Parallella föreläsningar 1

15.30 – 16.00 Paus

16.00 – 17.15 Anhörigevent #vägraskuld

17.15 – 17.30 Avslutning dag 1

             19.30 Middag

Onsdag 8 maj

08:30 – 08:45 Inledning, Lisa Syrén och Ann-Marie Högberg

08:45 – 09:10 Socialminister Lena Hallengren

09:10 – 09:30 Samtal Ann-Marie Högberg och Lena Hallengren

09.30 – 10.30 Titti Schönbeck, skolkurator och metodutvecklare

10.30 – 11.00 Paus

11.00 – 11.40 Parallella föreläsningar 2

11.50 – 12.30 Parallella föreläsningar 3

12.30 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.00 Tommy Ivarsson, Jontefonden

15.00 – 15.15 Samtal, Tommy Ivarsson och Lisa Syrén

15.15 – 15.45 Avslutning, Lisa Syrén