Anhörigriksdagen är Nordens största Anhörigkonferens som under tjugo år lockat tusentals människor som delar vårt engagemang i anhörigfrågan. Det gör Anhörigriksdagen till en exklusiv och unik möjlighet för dig som utställare att under två dagar träffa anhörigkonsulenter, politiker, chefer, forskare och inte minst anhöriga för att visa upp dina produkter och tjänster. Med årets tema kommer vi också locka ytterligare målgrupper som anställda inom skolhälsa och barn- och ungdomspsykiatri samt personer och organisationer engagerade i barns rättigheter.

Anhörigriksdagen 2019 pågår under två dagar 7-8 maj på Arena Varberg. Dag ett hålls föreläsningar i helsal, medan dag 2 består av tre parallella temablock. För att möjliggöra så mycket nätverkande och samtal som möjligt håller vi pauser och lunchraster så långa som möjligt. På så sätt kan vi också garantera att du som utställare får så mycket tid som möjligt till att träffa konferensdeltagarna.

För företag och organisationer som vill ställa ut på Anhörigriksdagen 2019 har vi satt samman två förmånliga monterpaket, Lilla monterpaketet och Stora monterpaketet. I dessa paket ingår:

 • Monteryta med väggar, el och möbler
 • Fritt WiFi
 • Konferensavgift för två personer
 • Lunch, fika, frukt och vatten båda dagarna
 • Middag på kvällen för en person/monter
 • Presentation av ditt företag/ organisation i programbladet, vår medlemstidning Vi Anhöriga och på Anhörigas Riksförbunds webbsida, med länk.

För mindre, ideella, föreningar finns även i år ett erbjudande att ställa ut på föreningstorget. Syftet med föreningspaketet är att även aktörer med mycket begränsade resurser ska ha möjlighet att fortbilda sig, mötas och nätverka på Anhörigriksdagen. I föreningspaketet ingår:

 • Monteryta med el och möbler
 • Fritt WiFi
 • Konferensavgift för två personer
 • Lunch, fika, frukt och vatten båda dagarna
 • Middag på kvällen för två personer
 • Presentation av din ideella förening på i programbladet och på Anhörigas Riksförbunds hemsida

Önskar du att till ett förmånligt pris annonsera i programblad, webb eller i vår tidning Vi Anhöriga, eller kanske göra ett ilägg i konferensmappen som alla deltagare får, kontakta vår bokningsansvariga Åsa Jansson för ytterligare information.

Gör som många andra, delta som utställare på Anhörigriksdagen i Varberg!