Det är mycket glädjande att kunna berätta att Daniel Phelps är en av huvudtalarna på Anhörigriksdagen 2019. Daniel har länge jobbat med frågor kring unga omsorgsgivare i Storbritannien inom bland annat Carers Trust UK. Idag jobbar han med forskning i frågan på såväl University of Winchester (UK) som Kalaidos University of Applied Sciences (Switzerland). Baserat på sin långa erfarenhet kommer Daniel ge oss ett internationellt perspektiv på frågan om barn och unga i anhörigskap. Han kommer berätta om deras situation i dagens Storbritannien och ge exempel på olika åtgärder som används i landet.

Daniel Phelps driver idag webbsidan www.youngcarers.info